Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2012

olivka785
5250 075f
Reposted fromobliviate obliviate viawishlist wishlist
olivka785

Samotność jest stanem przejściowym, kiedyś się skończy i przyjdzie długo oczekiwany sukces. Pracuj bez wytchnienia, gdyż nic z tego, co zrobiłeś, nie przepadnie.
— Mozart
Reposted fromMerlinka Merlinka viacytaty cytaty

June 09 2012

olivka785
Urocze tygryski pomogą julii tymoszenko? - zdjęciaTigryulia w zooMłode tygryskiMłode tygrysy bengalskieTygrysica z małym
Siberian tigers at the Yalta Zoo. Ukraine.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viacats cats
olivka785
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viacats cats
olivka785
olivka785
6920 8a50 500
Reposted frommsto msto viafoods foods
olivka785
- Zerwał z Tobą przez smsa? Co za glupi kutas! 
- Tak, ale kim ja teraz jestem? Kimś kto sie zakochal w glupim kutasie! 
- Wszystkie się w nich zakochujemy. Kutasy są spontaniczne, nieprzewidywalne i zabawne, a potem się dziwimy kiedy się okazuje, że to zwykłe kutasy.
— Up in the air
Reposted fromchuda chuda viacytaty cytaty
olivka785
Reposted frommarze marze viadiedrunk diedrunk
6256 451f 500
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viadiedrunk diedrunk
olivka785
Miłość jest wtedy, kiedy chcesz z kimś przeżywać wszystkie cztery pory roku. Kiedy chcesz z kimś uciekać przed wiosenną burzą pod osypane kwieciem bzy, a latem zbierać z tym kimś jagody... i pływać w rzece. Jesienią robić razem powidła i uszczelniać okna przed wiatrem. Zimą - pomagać przetrwać katar i długie wieczory, a jak juz będzie zimno, rozpalać razem w piecu.
— J.L. Wiśniewski "Martyna"
olivka785
olivka785
olivka785
Cracow, Poland.
Reposted fromfoxden foxden viahansoolo hansoolo
olivka785
- Telefon Ci dzwoni, nie odbierzesz?
- Jak kocha to poczeka.
- A jak nie kocha?
- To po co odbierać?
— Z serii "Żelazna kobieca logika"
Reposted fromgeralt geralt viasoko soko
olivka785
7059 7887
Reposted fromluminouss luminouss viahansoolo hansoolo
olivka785
olivka785
olivka785
olivka785
3212 77c1

May 26 2012

olivka785
Czego się najbardziej boi? Najbardziej boi się braku miłości. Tego, że nie będzie kochać, czy tego, że nie będzie kochana? A to różnica? Zasadnicza. Co mi z tego, jeśli ja kocham, a nie jestem kochana?Cierpienie, ból, nikt nie spełnia oczekiwań... To chyba nie miłość...
— upoważnienie do szczęścia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl